Aktüerlik Kursları Rehberlik

Yazıcıya Gönder Mail Gönder

TC
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

        15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe giren Aktüerler Yönetmeliği hükümleri uyarınca yılda en az bir kez açılması öngörülen aktüerlik sınavları, Ankara ve İstanbul’da aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

2019 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI İLANI

        15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe giren Aktüerler Yönetmeliği hükümleri uyarınca yılda en az bir kez açılması öngörülen aktüerlik sınavları, Ankara ve İstanbul’da aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Birinci, İkinci ve Üçüncü Seviye Sınavlarına, yurt içinde veya dışında bir yüksek öğretim kurumuna lisans derecesi almak üzere devam edenler veya bu yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak lisans derecesi almış olanlar başvurabilecektir. Sınav sonuçlarının geçerli olabilmesi için yurtdışında öğrenim görenlerden, Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi talep edilecektir. Dördüncü Seviye Sınavlarına, Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle aktüer unvanını alanlar başvurabilecektir. 

2019 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI TARİHLERİ

 

Birinci Sınav Dönemi

İkinci Sınav Dönemi

Birinci Seviye Sınavları

Finansal Matematik

20 Nisan 2019

12 Ekim 2019

İstatistik ve Olasılık

21 Nisan 2019

13 Ekim 2019

Matematik

27 Nisan 2019

19 Ekim 2019

Temel Sigortacılık ve Ekonomi

28 Nisan 2019

20 Ekim 2019

İkinci Seviye Sınavları

Muhasebe ve Finansal Raporlama    

20 Nisan 2019

12 Ekim 2019

Sigorta Matematiği (Hayat ve Hayatdışı)

21 Nisan 2019

13 Ekim 2019

Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme

27 Nisan 2019

19 Ekim 2019

Finans Teorisi ve Uygulamaları

13 Nisan 2019

20 Ekim 2019

Üçüncü Seviye Sınavları

Hayat Sigortaları

1 Aralık 2018

Finans Yatırım ve Risk Yönetimi

2 Aralık 2018

Emeklilik Sistemleri

15 Aralık 2018

Sağlık Sigortaları

16 Aralık 2018

Hayat-Dışı Sigortalar

22 Aralık 2018


Aktüerya, 

• Belirsizliğin finansal sonuçlarını yöneten, 
• Risk analizi ölçümlenmesi ve fiyatlandırması üzerine çalışan, 
• Risk yönetimine ilişkin problemleri matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanarak çözen, 
• Şirketler tarafından alınan riskleri minimize etmek için doğru strateji belirlenmesine yardımcı olan bir bilim dalıdır. 

Aktüerler, 
• Finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler öneren ve her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını irdeleyebilen,
• Yalnızca bugünü değil, geleceği de düşünerek finansal belirsizlikleri değerlendiren,
• İleriye yönelik yansıtmalar yaparak stratejik kararlar için önerilerde bulunan uzmanlardır. 

Aktüerler, 
• Sigorta sektörü (hayat, sağlık, mal ve kaza sigortaları)
• Finans Kurumları, Fon Yönetim Şirketleri, Devlet Kuruluşları,
• Uluslararası Sosyal Güvenlik Örgütleri, Üniversiteler, 
• Araştırma ve Danışmanlık Şirketleri, 
• Bankacılık, Denetim Şirketleri ve diğer Finansal Kuruluşlar,
• Sağlık Sektörü, Veri Metodlama vb. alanlarında çalışabilirler.

Dersler Ders Süresi (Saat) Çıkan Soru Sayısı