Aktüerlik Kursları Rehberlik

Yazıcıya Gönder Mail Gönder

TC
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

        15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe giren Aktüerler Yönetmeliği hükümleri uyarınca yılda en az bir kez açılması öngörülen aktüerlik sınavları, Ankara ve İstanbul’da aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

2018 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI İLANI

        15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe giren Aktüerler Yönetmeliği hükümleri uyarınca yılda en az bir kez açılması öngörülen aktüerlik sınavları, Ankara ve İstanbul’da aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Birinci, İkinci ve Üçüncü Seviye Sınavlarına, yurt içinde veya dışında bir yüksek öğretim kurumuna lisans derecesi almak üzere devam edenler veya bu yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak lisans derecesi almış olanlar başvurabilecektir. Sınav sonuçlarının geçerli olabilmesi için yurtdışında öğrenim görenlerden, Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi talep edilecektir. Dördüncü Seviye Sınavlarına, Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle aktüer unvanını alanlar başvurabilecektir. 

2018 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI TARİHLERİ

 

Birinci Sınav Dönemi

İkinci Sınav Dönemi

Birinci Seviye Sınavları

Finansal Matematik

28 Nisan 2018

13 Ekim 2018

İstatistik ve Olasılık

29 Nisan 2018

14 Ekim 2018

Matematik

12 Mayıs 2018

20 Ekim 2018

Temel Sigortacılık ve Ekonomi

13 Mayıs 2018

21 Ekim 2018

İkinci Seviye Sınavları

Muhasebe ve Finansal Raporlama    

28 Nisan 2018

13 Ekim 2018

Sigorta Matematiği (Hayat ve Hayatdışı)

29 Nisan 2018

14 Ekim 2018

Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme

12 Mayıs 2018

20 Ekim 2018

Finans Teorisi ve Uygulamaları

13 Mayıs 2018

21 Ekim 2018

Üçüncü Seviye Sınavları

Hayat Sigortaları

1 Aralık 2018

Finans Yatırım ve Risk Yönetimi

2 Aralık 2018

Emeklilik Sistemleri

15 Aralık 2018

Sağlık Sigortaları

16 Aralık 2018

Hayat-Dışı Sigortalar

22 Aralık 2018


Aktüerya, 

• Belirsizliğin finansal sonuçlarını yöneten, 
• Risk analizi ölçümlenmesi ve fiyatlandırması üzerine çalışan, 
• Risk yönetimine ilişkin problemleri matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanarak çözen, 
• Şirketler tarafından alınan riskleri minimize etmek için doğru strateji belirlenmesine yardımcı olan bir bilim dalıdır. 

Aktüerler, 
• Finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler öneren ve her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını irdeleyebilen,
• Yalnızca bugünü değil, geleceği de düşünerek finansal belirsizlikleri değerlendiren,
• İleriye yönelik yansıtmalar yaparak stratejik kararlar için önerilerde bulunan uzmanlardır. 

Aktüerler, 
• Sigorta sektörü (hayat, sağlık, mal ve kaza sigortaları)
• Finans Kurumları, Fon Yönetim Şirketleri, Devlet Kuruluşları,
• Uluslararası Sosyal Güvenlik Örgütleri, Üniversiteler, 
• Araştırma ve Danışmanlık Şirketleri, 
• Bankacılık, Denetim Şirketleri ve diğer Finansal Kuruluşlar,
• Sağlık Sektörü, Veri Metodlama vb. alanlarında çalışabilirler.

Dersler Ders Süresi (Saat) Çıkan Soru Sayısı