Kaymakamlık Rehberlik

Yazıcıya Gönder Mail Gönder

Kaymakamlık Sınavı Hakkında Genel Bilgi

Kaymakamlık Sınavına; Üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar girebilmektedir. Sınava, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış  olanlar başvurabilmektedir. Sınavda KPSS’ye girme şartı aranmamaktadır.

2019 Kaymakamlık Sınav Tarihi: 
                        Başvuru Tarihleri:  

Sınavda; adayların kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı cevaplar vermesine dayanan açık uçlu sorular sorulmaktadır. Diğer taraftan adaylara, en az 20 açık uçlu sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür ile en az 30 açık uçlu sorudan oluşan Alan Bilgisi uygulanmaktadır. Soruların, konular içerisindeki yaklaşık oranı aşağıdaki gibidir: 

Genel Yetenek ve Genel Kültür (%40):

- Türkçe (%15) (6 adet)
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%5) (2 adet)
- Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı (%10) (4 adet)
- Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (%10) (4 adet)

Alan Bilgisi (%60): 
- Anayasa Hukuku (%10) (4 adet)
- İdare Hukuku (%20) (14 adet)
       - Türkiye’nin İdari Yapısı
       - Türkiye’de Mahalli İdareler
- Ekonomi (%15) (6 adet)

Soruların konu içerisindeki oranı %20 oranında eksik veya fazla olabilmektedir. Tüm adaylara aynı sorular sorulmaktadır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için hesaplanan standart puan 0,4 ağırlıklı katsayısı ile Alan Bilgisi Testi için hesaplanan standart puan 0,6 ağırlıklı katsayısı ile çarpılarak toplanmakta ve bu şekilde adayların Ağırlıklı Puanı bulunmaktadır.

Ağırlıklı Puanlar, en büyüğü 100, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ham Puanı ile Alan Bilgisi Testi Ham Puanı toplamının en küçüğü olacak şekilde puanlara dönüştürülmekte ve bu puan Genel Başarı puanı olmaktadır. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konulmaktadır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun 4 katı aday mülakata katılmaya hak kazanmaktadır. Son adayla aynı puanı alan adaylar da mülakata katılabilmektedir.

 

Dersler Ders Süresi (Saat) Çıkan Soru Sayısı