KPSS Kursları

Yazıcıya Gönder Mail Gönder


2022 KPSS KURSLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak, 2002 yılında yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmek maksadıyla yürürlüğe girmiştir.


Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ilk olarak 1999 yılında Devlet Memurluğu Sınavı (DMS),  2001 yılında Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) olarak yapılmakta iken, 2002 yılında yürürlüğe giren Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adıyla yapılmaya başlanmıştır.

 


Kamu Personeli Seçme Sınavları;

 

 

KPSS - A Grubu, 
KPSS - B Grubu Memurluk Lisans, Lise - Önlisans,
KPSS - Öğretmenlik + ÖABT olmak üzere temelde üçe ayrılmaktadır. 

Kamu kurumlarının müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı kadroları KPSS -A, diğer tüm kadrolar ise KPSS - B olarak tanımlanmaktadır.
Öğretmen alımlarına yönelik sınav ise KPSS - Öğretmenlik + ÖABT olarak adlandırılmaktadır. 


Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bu kadro ve görevlere atanacak adaylar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar.

 

 

 

 

 

 

Dersler Ders Süresi (Saat) Çıkan Soru Sayısı