SPK Lisanslama

Yazıcıya Gönder Mail Gönder

SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) LİSANSLAMA KURSLARIMIZ

           Çeşitli Finans Kurumlarında, Banka, Borsa ve Aracı Kuruluşlarda, Çalışmak ve Kariyer Edinmek İsteyen Kişilerin Girmesi Gereken Bir Sınavdır. Sınavın Çeşitli Aşamaları Bulunmaktadır. SPK Lisanslama Eğitimleri İle İlgili Detaylı Bilgi Aşağıdaki Başlıklarda Bulabilirsiniz.

        Eğitim Kurumumuzda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), SPK Düzey 1 Lisanslama, SPK Düzey 2 Lisanslama, SPK Düzey 3 Lisanslama, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisanslama, Türev Araçlar Lisanslama, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisanslama Eğitimleri Açılmaktadır. SPK Lisanslama Kurslarımız, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Seçkin Akademik Kadromuz Gözetiminde Açılmaktadır.

        Öğrencilerimiz Kurslarımıza Paket Program halinde yada ders (Modül) halinde katılabilirler. Sınavlar Yılda 2 Kez, Aksi Belirtilmedikçe; MAYIS ve ARALIK Aylarında Yapılır. Başvurular ise, SPK Tarafından Ayrıca İlan Edilir.

         Başvurular, http://basvuru.spl.com.tr/ Sitesinden Başvuru Tarihleri İçerisinde Yapılmaktadır. Ayrıntılı Bilgi İçin; http://www.spl.com.tr/Sitesinden Lisanslama Sınavları Bölümünden Yararlanabilirsiniz.

2020  SPK LİSANSLAMA SINAVLARI TAKVİMİ

1.  SINAV    MAYIS 2020
2.  SINAV    ARALIK 2020

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ, SPK LİSANSLAMA SERTİFİKA TÜRLERİ
Lisans belgeleri faaliyet alanı ve ihtisas konusuna göre farklılık göstermektedir. Bir lisans belgesini alabilmek için lisans belgesi ile aynı adı taşıyan sınavda başarılı olmak ve sınav sonrası koşulları yerine getirmek gerekmektedir.

Belirtildiği üzere lisanslama belgeleri, o lisans belgesinin arandığı görevlerin konularına göre ayrılır. Her belge için ayrı hazırlanan sınavlar bu görev konuları ile ilgili modüllerden, başka bir deyişle sınavın alt konu başlıklarından oluşur. Sınavların yapısına ilişkin ayrıntılı bilgilere SPF Lisanslama Sınavları sayfamızdan erişebilirsiniz. 


Sermaye piyasasında çalışacak kişilerin görev konularına göre aşağıda belirtilen 8 adet lisans belgesi bulunmaktadır. Her bir lisans belgesine dair ayrıntılı bilgileri o lisans belgesine tıklayarak alabilirsiniz.

 

Kişisel kariyer planları doğrultusunda sermaye piyasasında çalışmak isteyenlerin öncelikle çalışmak istedikleri kurumlar, kurumlar bünyesindeki görevler ve görevlere dair lisans belgesi ve sınav sonrası koşullarına dair ayrıntılı olarak bilgi alması büyük önem taşımaktadır. Aşağıda belirtilen birçok lisans belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Sınav sonrası koşullar arasında her bir belgeye özgü 4 yıllık öğrenim veren üniversitelerden mezun olma, sınavla ilgili alanlarda 3 yıl çalışmış olma gibi farklı şartlar aranabilmektedir.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin ön lisans mezunu olması koşulu vardır.

  İlgili görev alanları:

- Müşteri Temsilcileri

- Kredili İşlem Sorumlusu

- Türev araçlar müşteri temsilcileri

- Türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumluları

- Borsa Üye Temsilcisi

- İrtibat Büro Sorumlusu

 
Tamamlanması gereken modüller:


1- Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları

2- Sermaye piyasası araçları 1

3- Yatırım kuruluşları

4- Takas, saklama ve operasyon işlemleri

 

Adayların yukarıda belirtilen modüllerin herbirinden en az 50, ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir Başarılı olanlar "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı" almaya hak kazanırlar.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların 4 yıllık üniversite mezunu olması koşulu vardır. 

İlgili görev alanları;

- Aracı kurum şube müdürleri,
-  İç Kontrol elemanı,
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi (II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü grupta yer alan halka açık ortaklıklar)
- Fon Müdürü

 
Tamamlanması gereken modüller;

 1- Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları

2- Sermaye piyasası araçları 1

3- Sermaye piyasası araçları 2

4- Yatırım kuruluşları

5- Finansal piyasalar

6- Takas, saklama ve operasyon işlemleri

7- Finansal yönetim ve mali analiz

8- Ticaret hukuku

9- Muhasebe ve finansal raporlama


Adayların yukarıdaki modüllerin her birinden en az 50, toplam ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan aday, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı " almaya hak kazanır.

 

Bu lisansa sahip olanlar, ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin "Düzey 1" lisansı kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.


Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

 

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olması koşulu vardır.

 

İlgili Görev Alanları

(a) Portföy yöneticisi,
(b) Portföy yönetim şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri,
(c) Araştırma uzmanı,
(d) Yatırım danışmanı,
(e) Kurumsal finansman uzmanı,
(f) Müfettiş, iç kontrol elemanı, teftiş kurulu başkanı ve yöneticileri,
(g) Yöneticiler (İhtisas personelinin görev aldığı birimlerin, bağlı bulunduğu tüm kademelerdeki yöneticiler ile bu birimlerde, yönetici ile ihtisas personeli arasındaki kademelerde görev
yapan personeldir),
(h) Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticileri, fon kurulu üyeleri, portföy yöneticileri, fon denetçisi ve iç kontrol birimi çalışanı, 
(i)Payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamakla görevlendirilen personel (söz konusu personelin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı’na ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı”na sahipolması zorunludur),

(j) Varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyeleri.


Tamamlanması Gereken Modüller
1- Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
2- Sermaye piyasası araçları 1
3- Sermaye piyasası araçları 2
4- Yatırım kuruluşları
5- Finansal piyasalar
6- Takas, saklama ve operasyon işlemleri
7- Finansal yönetim ve mali analiz
8- Ticaret hukuku
9- Muhasebe ve finansal raporlama
10- Genel ekonomi
11- Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri
12- Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme

Adaylardan  yukarıda belirtilen modüllerin herbirinden en az 50, toplamda ortalama 60 ve üzeri not alanlar “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3” almaya hak kazanırlar. 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavlarına katılmak isteyen adayların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansına sahip olmaları zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Bu lisansa sahip olanlar, ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin "Düzey 2" ve "Düzey 1" lisansları kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.


Türev Araçlar Lisansı

     Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Türev Araçlar Lisansı almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olması 
koşulu vardır. 

 

Türev Araçlar Lisans belgesini aşağıda belirtilen görev alanlarında faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen kişilerin alması gerekmektedir.

Görev alanları;

 - Türev araçlar birim yöneticisi,

 - Türev araçlar birim yöneticisi ile müşteri temsilcisi arasındaki kademelerde görev yapan personel,

- Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin     
yöneticileri, fon kurulu üyeleri, portföy yöneticileri,*

*Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticilerinden ve fon kurulu üyelerinden en az birer kişinin ve söz konusu fonların portföy yöneticilerinin tümünün SPF İleri Düzey Sınavı ile Türev Araçlar Sınavında başarılı olmaları, fonun portföy yöneticilerinin, fon kurulu üyelerinin ve denetçilerinin sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir.

- Varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyeleri**

**Varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyelerinin yükseköğrenim görmüş, sermaye piyasası veya bankacılık alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip bulunmaları, fon kurulu üyesi olmanın gerektirdiği itibara sahip olmaları ve en az bir üyenin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ile Türev Araçlar Lisansına sahip olması gerekmektedir
 

Tamamlanması gereken modüller;
1- Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
2- Sermaye piyasası araçları 1
3- Sermaye piyasası araçları 2
4- Yatırım kuruluşları
5- Finansal piyasalar
6- Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri
7- Türev araçlar, piyasalar ve risk yönetimi
8- Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme

Adayların yukarıda belirtilen modüllerin herbirinden en az 50, ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir Başarılı olanlar "Türev Araçlar Lisansı" almaya hak kazanırlar.


Kredi Derecelendirme Lisansı
Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Kredi Derecelendirme Lisansı almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olması koşulu vardır.


İlgili görev alanları:
- Kredi derecelendirme kuruluşlarında, kredi derecelendirme uzmanı olarak faaliyet 
gösterecek kişiler

Tamamlanması gereken modüller;
1- Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
2- Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri
3- Ticaret hukuku
4- Muhasebe ve finansal raporlama
5- Kredi derecelendirmesi

Adayların yukarıda belirtilen modüllerin her birinden en az 50, ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlar "Kredi Derecelendirme Lisansı" almaya hak kazanırlar.

 

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olması koşulu vardır.


İlgili görev alanları:
- Kurumsal yönetim şirketlerinde, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak faaliyet gösterecek kişiler
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
- Yatırımcı İlişkileri Uzmanı

* Payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan bir personelin görevlendirilmesi zorunludur.

** II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca  birinci ve ikinci grupta yer alan halka açık ortaklıklarda çalışabilmek için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim derecelendirme Lisanslarına sahip olmak gerekmektedir.

*** II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca  üçüncü grupta yer alan halka açık ortaklıklarda çalışabilmek için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 veya  Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahip olmak gerekmektedir.
 

Tamamlanması gereken modüller:  
1- Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
2- Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri
3- Ticaret hukuku
4- Muhasebe ve finansal raporlama
5- Kurumsal yönetim

Adayların yukarıda belirtilen modüllerin her birinden en az 50, ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlar "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" almaya hak kazanırlar.

Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Gayrimenkul Değerleme  Lisansı almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olmaları gerekmektedir.

 

İlgili görev alanları:
Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerlemesi yaptırmaları zorunlu tutulan işlemlerine ilişkin olarak gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere kurulca listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketlerinde gayrimenkul değerleme uzmanı olarak görev alacak kişiler.

 
Tamamlanması gereken modüller: 
1- Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
2- Gayrimenkul değerleme esasları
3- İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi
4- Gayrimenkul mevzuatı

Adayların yukarıda belirtilen modüllerin her birinden en az 50, ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlar "Gayrimenkul Değerleme Lisansı" almaya hak kazanırlar.

Bu lisansa sahip olanlar, ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin "Konut Değerleme" " lisansı kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.

 

Konut Değerleme Lisansı
Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık önlisans mezunu olması koşulu vardır.

 

İlgili görev alanları:
Sermaye Piyasası Mevzuatının gerektirdiği hallerde, konut değerlemesi yapan ve değerleme şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle konut değerlemesi hizmeti veren konut değerleme uzmanı
 


Tamamlanması gereken modüller:

1- Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2- Gayrimenkul değerleme esasları

Adayların yukarıda belirtilen modüllerin her birinden en az 50, ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlar "Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı" almaya hak kazanırlar.