SPK Sıkça Sorulan Sorular

Yazıcıya Gönder Mail Gönder


SPK Lisanslamaya Sınavlarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Ve Yanıtları

Soru 1 : SPK tarafından düzenlenen lisanslama sınavlarına katılmak istiyorum. Başvuruda istenecek belgelere, başvuru prosedürüne, adaylarda aranacak niteliklere ve sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgilere nasıl ulaşabilirim?

Yanıt 1: Kurulca yapılmakta olan lisanslama sınavlarına ilişkin sorularınızın yanıtlarına SPKnın internet sayfasının "Lisanslama Sınavları" bölümünde yer alan Sınav Kılavuzundan ve duyuruldan ulaşabilirsiniz.

Soru 2: Lisanslama sınavları yılda kaç kez yapılmaktadır? Sınav tarihlerini nereden öğrenebilirim?

Yanıt 2: Aksi kararlaştırılmadıkça lisanslama sınavları her yılın Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 kez yapılmaktadır. Sınav ilanları günlük gazetelerde ve internet sayfasında yer almaktadır.

Soru 3: Lisanslama sınavlarına başvurular ne zaman ve nereden yapılmaktadır?

Yanıt 3: Lisanslama sınavları başvuruları sınav tarihlerinden yaklaşık olarak 2,5  3 ay önce Kurulun internet adresinden de ulaşabileceğiniz  http://spl.com.trinternet adresi üzerinden yapılmaktadır.

Soru 4: Lisanslama sınavları hangi illerde yapılmaktadır?

Yanıt 4: Lisanslama sınavları Sınavlar, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun illerinde düzenlenecektir.

Soru 5: Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavına girebilmek için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavına girme zorunluluğu var mıdır?

Yanıt 5: Böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. İleri Düzey Lisansına sahip olanlar, Temel Düzey Lisansı kapsamına giren görev alanlarında faaliyet gösterebilirler ve Takas ve Operasyon Sorumlusu olarak çalışabilirler.

Soru 6: Lisanslama sınavlarında başarılı olanlar lisans belgelerini nereden ve hangi belgelerle alacaklardır?

Yanıt 6: Sınavlarda başarılı olanlar lisans belgelerini Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşları Birliğinden alabileceklerdir. Lisans belgesi alınması aşamasında aranılan belgelere http://www.tspakb.org.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Soru 7: Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansına sahip olabilmem için hangi sınava girmem gerekmektedir ve başarılı sayılmam için kaç puan almalıyım?

Yanıt 7: Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansına sahip olabilmek için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının sadece "Takas ve Operasyon İşlemleri" başlıklı modülünden sınava girmeniz gerekmektedir. Başarılı sayılmanız için bu modülden en az 70 almanız zorunludur. Aynı modülden 60 ve üzerinde not alan adayların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının tamamına devam etmek istemeleri halinde bu modülden aldıkları notlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı için geçerli kabul edilerek, diğer 8 modülden sınava girmeleri mümkündür.

Soru 8: Lisanslama Sınavlarına katılabilmek için herhangi bir kurumda çalışma koşulu var mıdır?

Yanıt 8: Herhangi Bir Kurumda Çalışma Zorunluluğu Yoktur. Kurulca düzenlenmekte olan lisanslama sınavlarına sermaye piyasası kurumlarında çalışmayanların da bireysel olarak başvurmaları mümkündür.

Soru 9: Modül sisteminden yararlanmak için süre kısıtlaması var mıdır?

Yanıt 9: Lisanslama sınavlarında uygulanmakta olan modül geçme sisteminde, adayın ilk kez girdiği sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans belgesi almaya hak kazanacağı tarih arasında 4 yıldan fazla bir sürenin geçmemiş olması gerekmektedir. Aksi halde adayın başarılı olduğu dersler dahil tüm derslerden yeniden sınava girmesi gerekecektir.

Soru 10: Not yükseltmek için girdiğim sınavda notumu düşürürsem hangi not geçerli olur?

Yanıt 10: Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir.

Soru 11: Sınavlar arasında ortak modüller bulunmakta mıdır?

Yanıt 11: Evet. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile Türev Araçlar Sınavının 4 modülü ortak olarak yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile Kredi Derecelendirme Sınavı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sınavının 1 modülü ortak olarak yapılmaktadır.

Kredi Derecelendirme Sınavı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sınavının 2 modülü de ortaktır.

Bunlar dışında Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı ve Değerleme Uzmanlığı Sınavının diğer sınavlarla ortak modülü bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı arasında ortak modül bulunmamaktadır.

Ortak modüller Kurulun internet sayfasının "Lisanslama Sınavları" başlığı altında yer alan Sınav Kılavuzunda ve oturum tablosunda da net olarak belirtilmektedir.

Soru 12: Lisanslama sınavlarında hesap makinesi kullanılabilir mi?

Yanıt 12: Sınav sırasında hesap makinesi kullanılır. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, Data Bank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi veya değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışta bulunanların sınavları geçersiz sayılır.

Soru 13: Yurt dışından sertifikam var. Lisanslama sınavlarından muaf olmak istiyorum. Ne yapabilirim?

Yanıt 13: Uluslararası sertifikalardan hangilerine, hangi koşullarda muafiyet tanındığına ilişkin ayrıntılı bilgiye Kurulun internet sayfasının "Lisanslama Sınavları" başlığı altında yer alan Sınav Kılavuzundan ulaşabilirsiniz. Kılavuzda belirtilenler dışında başka bir sertifikanız varsa ayrıca Kurula müracaat etmeniz gerekmektedir.

Soru 14: Not yükseltmek amacıyla tekrar sınava başvurdum. Ancak sınava giremedim. Hangi notum geçerli olur?

Yanıt 14: Sınava hiç girmediyseniz önceki notunuz geçerlidir. Ancak sınava girmiş olsaydınız son notunuz geçerli olacaktı.

Soru 15: Sınav başvurumun kabul edilip edilmediğini nasıl ve ne zaman öğrenebilirim?

Yanıt 15: Sınav başvuruları kabul edilenlerin listesi sınav tarihinden bir ay önce internet sayfamızda ilan edilmektedir.

Soru 16: Sınav sonuçları ne zaman açıklanmaktadır?

Yanıt 16: Sınav sonuçları yaklaşık olarak sınav tarihinden iki hafta sonra açıklanmaktadır. Sonuçların açıklanacağı tarih sınav giriş belgesinde belirtilmektedir.

Soru 17: Sınav sonuçlarına nasıl ulaşabilirim?

Yanıt 17: Sınav sonuçlarına  http://spl.com.tr

internet adresinden TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girmek suretiyle ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçları ayrıca adreslere postalanmayacaktır.

Soru 18: Sınav giriş belgem gelmedi, sınav giriş belgemi kaybettim. Ne yapabilirim? İnternetten aldığım sınav giriş belgesinin çıktısıyla sınava girebilir miyim?

Yanıt 18: Sınav giriş belgeniz adresinize postalanmayacaktır. Sınava girerken giriş belgenizi  http://spl.com.tr

adresinden temin ederek yanınıza almanız gerekmektedir.

Soru 19: Adresim değişti. Ne yapmam gerekmektedir?

Yanıt 19: Adres değişikliklerini kayıt yenileme sırasında yapabilirsiniz.

Soru 20: Kayıt yenileme aşamasında kişisel bilgilerimde yanlışlık olduğunu farkettim. Kişisel bilgilerimde değişiklik oldu. Bu bilgileri düzeltmek veya değiştirmek için ne yapmam gerekiyor?

Yanıt 20: Anadolu Üniversitesinin Sınav Kılavuzunda belirtilen adresine kayıt dönemi içinde bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

Soru 21: Kayıt işlemlerim sırasında hata yapmışım. Düzeltme imkanı var mı?

Yanıt 21: Başvuru süresi sona erdikten sonra hiç bir şekilde değişiklik ve düzeltme yapma imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle kayıt işlemleri yapılırken Sınav Kılavuzunun ve kayıt sırasındaki talimatların dikkatle okunması, girilen bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra "Yukarıdaki şartlar altında kaydımın yenilenmesini kabul ediyorum" veya "Kaydımın yapılmasını kabul ediyorum" tuşlarına basılması gerekmektedir.

Soru 22: Sınav için ne kadar ücret yatırmam gerekiyor?

Yanıt 22: Sınav ücreti Sınav Kılavuzunda açıklanmaktadır. 2014 yılı için sınav ücreti 150,00 TL olarak belirlenmiştir.

Soru 23: Sınav konuları nelerdir?

Yanıt 23: Sınav konu ve alt konu başlıkları Kurulun internet sayfasının "Lisanslama Sınavları" başlığı altında açıklanmaktadır.

Soru 24: Sınav süresi ne kadardır?

Yanıt 24: Sınav süreleri Kurulun internet sayfasında yer alan "Lisanslama Sınavları" başlığı altında bulunan "Oturum Tablosu"nda açıklanmaktadır.

Soru 25: Sınavlarda kaç soru sorulmaktadır?

Yanıt 25: Alt konu başlıkları bazında sorulacak soru sayıları Kurulun internet sayfasında yer alan "Lisanslama Sınavları" başlığı altında bulunan soru dağılım tablosunda açıklanmaktadır.

Soru 26: Sınav yerimi değiştirmek istiyorum. Ne yapmam gerekir?

Yanıt 26: Sınavlara başvururken doldurulan "Kayıt Formu"nda belirtilen sınav merkezlerinde daha sonra o sınav için değişiklik yapmak mümkün değildir.

Soru 27: Lisanslama sınavlarına kimler katılabilir? Üniversite son sınıf öğrencisiyim, katılabilir miyim? Katılabilirsem hangi alanlarda lisans alabilirim?

Yanıt 27: Sınavlara katılabilmek için ilgili alanda çalışıyor olmak veya mezun olmak şartı aranmamaktadır. Ancak lisanslama sınavlarında başarılı olunduğu takdirde lisans belgesi alma aşamasında ilgili görevin gerektirdiği eğitim şartını taşıyor olmanız gerekmektedir. Çalışılmak istenen alana göre sınav seçimi yapılarak bu alanın gerektirdiği lisans belgesinin alınması mümkündür.

Soru 28: Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olarak lisans belgesi almaya hak kazandım. Ancak üç yıllık tecrübe şartını henüz sağlamıyorum. Ne yapmalıyım?

Yanıt 28: Daha önce sınav başvuru şartı olarak aranmakta olan gayrimenkul değerleme alanındaki 3 yıllık deneyim koşulunun sınav sonrasında lisans belgesi alınması aşamasında belgelenmesi gerekmektedir. Aranmakta olan tecrübe gayrimenkul değerleme tecrübesidir ve değerleme raporları da bu faaliyet sonucunda düzenlenmiş, farklı üç yıla ait olmalı ve bu kapsamda tecrübenin belgelenmesi için Sınav Kılavuzunda belirtilen diğer belgelerle birlikte ibraz edilmelidir. Ancak bu alanda çalışılmamış ise tecrübe belgelenemeyeceğinden sınavda başarılı olunsa bile lisans belgesi alınması mümkün olmayacaktır.

Soru 29: Lisans belgesi almak üzere Kurulunuza gönderdiğim başvuru belgelerim ile ilgili tarafıma geri dönüş olmamıştır. Ne yapmam gerekmektedir?

Yanıt 29: Sınav Kılavuzunda da belirtildiği üzere, lisans belgesi alma başvuruları Kurula değil Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine yapılmaktadır.

Soru 30: Sınav sonuç belgemi kaybettim. Notlarımı nasıl görebilirim?

Yanıt 30: Geriye dönük olarak son beş dönemin sınav sonuç belgeleri internet sayfasında verilen "Adayın Geçmiş Sınav Sonuçları" linkinde aktif olarak erişime açıktır.1 Daha eski dönemlere ait sınav sonuçlarına kayıt yenileme esnasında ulaşılabilmektedir.

Soru 31: Kredi ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavlarında 1 yıllık tecrübeyi hangi alanlarda sağlayabilirim?

Yanıt 31: Derecelendirme alanındaki tecrübe şartı; mali piyasalar, ekonomi, maliye, işletme, sermaye piyasaları, bankacılık ve finans alanında, bu alanlarla ilgili hukuk dallarında, şirket yöneticiliğinde veya söz konusu alanlarda öğretim üyeliğinde; derecelendirme uzmanları için en az 1 yıl, derecelendirme raporlarını imzalamaya yetkili yöneticiler için ise en az 3 yıl deneyim sahibi olunması şeklinde uygulanacaktır.

Soru 32: İnşaat mühendisiyim. Değerleme Uzmanlığı Sınavına katılabilir miyim?

Yanıt 32: Değerleme Uzmanlığı sınavı için 4 yılık üniversite mezuniyeti yeterli olup, bölüm aranmamaktadır ve eğitim şartının sınav başvuru aşamasında değil lisans belgesi alma aşamasında belgelenmesi gerekmektedir.

Soru 33: Tüm konulardan (modüllerden) 60 ve üzerinde not aldım. Ancak sınav ortalamam 69,50. Belge alabilir miyim?

Yanıt 33: Evet, belge almaya hak kazanılabilmesi için sınavın 69,50  ve üzeri ortalama ile tamamlanması gerekmektedir.

Soru 34: Kayıt yapmaya çalışıyorum ancak linkin üstüne tıklıyorum fakat açılmıyor. Ne yapmalıyım?

Yanıt 34: Kayıt linki ancak her sınav dönemi için ilan edilen başvuru süresi içerisinde kayıt yapılmasına imkan vermekte, süre dışında erişim mümkün olmamaktadır.

Soru 35: Başvuru yaparken bir dönem önce kaldığım dersi işaretlemek yerine başka bir dersin adını yanlışlıkla işaretledim. Bu durumda sınava girebilecek miyim? Girsem dahi sınavım geçerli sayılacak mı?

Yanıt 35: Hangi ders için kayıt yaptıysanız o ders için sınava girmeniz gerekmektedir. Girdiğiniz sınavın sonucu geçerli olacaktır.

Soru 36: Sınav soruları açıklanmakta mıdır? Sınavlarda sorulan örnek sorulara ulaşabilir miyim?

Yanıt 36: Hayır, sınav soruları açıklanmamaktadır. Kurulun internet sayfasında "Lisanslama Sınavları" bölümünde örnek soru seti yer almaktadır.

Soru 37: Lisans belgesi alma aşamasında aranan eğitim koşullarını nasıl öğrenebilirim?

Yanıt 37: Eğitim koşulları Kurulun internet sitesinin "Lisanslama Sınavları" bölümünde yer alan Sınav Kılavuzunda belirtilmektedir.

Soru 38: Başvuru aşamasında Kayıt Formunu imzalamayı unutmuşum, ne yapmalıyım?

Yanıt 38: Bu durumda sınav giriş belgenize internet üzerinden ulaşmanız mümkün olmayacaktır. Belgenizi almak üzere bilgilerinizi girdiğinizde size verilen uyarı mesajında belirtilen adrese giderek belgenizi imzalamanız ve elden almanız gerekecektir.

Soru 39: Birden fazla sınava girebilir miyim?

Yanıt 39: Gün olarak çakışmadığı takdirde bir sınav döneminde en fazla iki sınava girme imkanı bulunmaktadır.

Soru 40: Yenileme eğitimleri hakkında bilgi almak istiyorum.

Yanıt 40: Lisanslama sınavlarında modül geçme sistemi uygulanmakta, sınava ilk defa girildiği tarihten itibaren 4 yıl içinde tüm modüllerden başarılı olunması ve 70 ortalama sağlanması gerekmektedir. İlk iki yıl sonunda başarılı olunamadığı takdirde sınav notları dördüncü yıla kadar geçerli olup sınavın başarı ile tamamlandığı tarihte lisans belgesi alınabilmesi için yenileme eğitimi alınması gerekmektedir. Ayrıca lisans belgeleri 4 yılda bir yenileme eğitimi ile güncellenmektedir. Yenileme eğitimleri Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından düzenlenmektedir. Eğitim konusunda ayrıntılı bilgiye www.tspakb.org.tr adresinden ulaşılabilir.